Onur Kurulu

 

 

 

 

 

   

   Dr. Mustafa AYDIN  (İstanbul Aydın Ünv. Mütevellî Heyet Başkanı)

   Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ  (İstanbul Aydın Ünv. Rektörü)

   Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN  (İstanbul Aydın Ünv. Rektör Yardımcısı)

   Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ  (İstanbul Aydın Ünv. Rektör Yardımcısı)

   Prof. Dr. M. Sâim YEPREM  (İst. Aydın Ünv. Öğr. Üyesi – TARMER Müdürü)